Vrijwilligers openluchtdienst 2020

Herinnert u zich nog de eerste, gezamenlijke kerkdienst in de open lucht op 19 mei 2019?

De opkomst was goed, evenals het weer en de locatie. De reacties van gemeenteleden waren over het algemeen positief. Reden waarom is besloten ook in 2020 weer een open lucht kerkdienst te houden en wel op DV 17 mei 2020. Om dit te organiseren zal vanuit elke kerk een tweetal personen in de projectgroep “openluchtdienst” zitting nemen.

De vraag is: wie van u wil de Hoeksteen vertegenwoordigen in de projectgroep?

Informatie kan verkregen worden bij A. Poppe, aanmelden hieronder (of bij de kerkenraad van de Hoeksteen).

Stel je vraag of meld je aan