Week van Gebed voor eenheid 2022: Licht in het duister

“Licht in het duister”is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2022. De jaarlijkse gebedsweek vindt in Emmeloord plaats van 17 tot en met 21 januari. Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid. Het materiaal is dit jaar ontwikkeld door kerken in het Midden Oosten. Ook in Emmeloord zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Vanwege corona gebeurt het ook dit jaar digitaal. Ieder die mee wil bidden is hartelijk welkom om dagelijks de livestream vanaf 19:00 uur te volgen.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. De organisaties hebben materialen ontwikkeld voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners.  Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

De livestreams in Emmeloord worden uitgezonden van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur en duren ongeveer drie kwartier. Iedere avond leiden twee andere voorgangers de dienst. De Raad van Kerken Emmeloord is verantwoordelijk voor de organisatie in samenwerking met de deelnemende gemeenten en kerkgenootschappen. Het schema voor de week is als volgt:

Voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Margriet Woudstra, email: legerdesheilsmargriet@mail.com

Schema Week van Gebed 2022

DagDatumVoorgangersContact-persoonSamenwerkende kerkenGebouw & livestream adres
Ma  17-01-2022 19:00Erik van Duyl / Jan MuisGeke van DijkBapt. Gem.
De Regenboog / Raad van Kerken
De Regenboog livestream
Di    18-01-2022 19:00Sjaak Biewenga /Johan DuijsterJan Muis    NGK de Rank /         PGE  De Rank livestream

Wo    19-01-2022 19:00Arco Haak / Margriet WoudstraMargriet Woudstra  GKv Pro Rege / Leger des Heils  Pro Rege livestream

Do  20-01-2022 19:00Bram Hofland / Jan MuisMargriet WoudstraCGK De Hoeksteen / Raad van KerkenDe Hoeksteen livestream

Vr    21-01-2022  Hedy Cappon / Wiebe MulderGert van den Top  PGE  / RK.
H. Michael geloofs -gemeenschap
Nieuw Jeruzalemkerk livestream