Vanaf de oprichting van de CGK in Emmeloord, tot november 2006, was ‘Het Baken’ aan de Zuiderkade in Emmeloord, ons kerkgebouw. Het was veel kleiner dan De Hoeksteen. Het verhaal gaat dat het gebouw zou zijn neergezet om ook te kunnen dienen als pakhuis, mocht de CGK in Emmeloord niet aanslaan. Daar is in ieder geval nooit sprake van geweest. Het Baken heeft een uitbouw gekregen, maar was in 2006 toch te klein om de gemeente te herbergen.

In 2006 is daarom De Hoeksteen aangeschaft: de (toen nog) ‘Samen op Weg’, of PKN-in-wording, had het gebouw ‘over’.

Bakenlied

Het Bakenlied is geschreven door leden van de CGK Emmeloord, als onderdeel van de visievorming op onze gemeente. Het lied stamt uit de laatste jaren dat we als gemeente in ‘Het Baken’ aan de Zuiderkade kerkten. Het geeft nog steeds goed weer, waar we als gemeente voor willen gaan.