Verbonden

Vasten van 3 tot en met 5 februari

Broers en zussen,

Zoals jullie vast wel weten heeft de IND negatief besloten op het verzoek van onze broer en zus  in Christus, Deepa en Surendra Thapa, om een verblijfsvergunning voor hen en hun kinderen Suzanna en Simon. Dit besluit is vorige week door de rechter bekrachtigd.  Hier mogen zij niet blijven. Daar lopen zij gevaar. Wat nu? De eerste gesprekken met de Dienst Terugkeer en Vertrek zijn al gevoerd. Een groot verdriet in een schijnbaar uitzichtloze situatie. Onzekerheid. Waar leidt God ons heen als alle wegen afgesloten lijken? Onrust. Stel dat we opgehaald worden en daadwerkelijk moeten vertrekken? Wanhoop. Wat is het perspectief voor ons en onze kinderen?

En wij? Als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als groep rond Deepa en Surendra voelen we ons machteloos. Wat kunnen we nog zeggen? Wat kunnen we nog doen?

Afgelopen zondagavond ging de preek over Esther. Esther en haar volk vastten in een situatie die uitzichtloos leek. Drie dagen lang vasten en bidden. De weg omhoog als er geen weg meer lijkt te zijn. Loslaten en alles in Gods handen leggen. God gaf bevrijding. Deze boodschap deed een indringend appèl op ons. Ook voor ons geldt: er is maar één weg en dat is de weg naar God. Hij zal op Zijn wijze uitkomst geven, daar vertrouwen we op.

We nodigen u uit om met ons deze week drie dagen te vasten en te bidden, om onze zorgen over Deepa en Surendra, Suzanna en Simon, bij God te brengen. Te bidden of God ons Zijn weg laat zien. Om los te laten en in geloofsvertrouwen verder te gaan, samen met hen. Dat Deepa en Surendra Zijn kracht mogen ervaren, wijsheid mogen krijgen in de keuzes die zij moeten maken en rust mogen vinden. Om perspectief in hun situatie. Wij weten het niet, God weet het wel. We hopen in verbinding met elkaar Zijn weg te zien en Zijn rust te ervaren.

Waarom vasten en bidden? Vasten was iets heel gewoons in de tijd van de Bijbel. Toen Paulus na een ontmoeting met Jezus niets meer kon zien, vastte en bad hij drie dagen lang, in afwachting van wat God zou gaan doen (Handelingen 9:9). Paulus en Barnabas hielpen de gemeenten die zij hadden gesticht pas, nadat zij met de gemeenten gevast en gebeden hadden (Handelingen 14:23). Esther en haar volksgenoten vastten, zodat zij in de gunst van de koning zou komen. Ninevé vast als God van plan is om de stad om te keren. Jezus vast in de woestijn om de duivel te weerstaan.

Hoe vast je dan? Vasten en bidden kan je op je eigen manier doen. Door niet eten, niet snoepen, geen televisie te kijken, afzien van social media. Je ziet vrijwillig af van iets voor een bepaalde tijd met een geestelijk doel. Het geeft ons de mogelijkheid om tijd te maken voor Bijbel lezen en dichter bij God te komen. Loslaten en vertrouwen.

Vasten is niet bedoeld als uiterlijk vertoon of een manier om antwoord van God af te dwingen maar een herinnering aan het feit dat God belangrijker is dan het voedsel of andere dingen waar onze gedachten naar uitgaan. Matteüs 6:16-18 zegt daarbij: “Wanneer jullie vasten, zet dan niet zo’n somber gezicht als de huichelaars, want zij doen dat om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.”

Nogmaals, we nodigen jullie van harte uit om maandag, dinsdag en woensdag met ons te bidden en te vasten. Doe dat op jouw eigen manier. We willen daarna graag een moment nemen voor gezamenlijk gebed tijdens de bidstond die deze week gehouden wordt op vrijdagavond om 19:00 uur hier in De Hoeksteen. Hieronder kan je een schriftelijke toelichting op het vasten downloaden.