Kerkdienst De Hoeksteen

– Voorganger: Ds. Bram Hofland
– Muziek: Orgel
– Lezen: Exodus 20: 1-17 en Genesis 4: 1-16

De dienst is vanwege de maatregelen rond het coronavirus, on-line te volgen.

Collecten
De collecten kunnen worden overgemaakt. De collecten zijn voor

  1. Kerk
    (rekeningnummer NL33INGB0000889498 tnv CGK Emmeloord)
  2. Stichting Kerk en Vluchteling
    (rekeningnummer NL71RABO0396604811 tnv Diaconie CGK Emmeloord)