Geven aan of via CGK De Hoeksteen

Collecten

Diaconie collecte zondag 29 januari is bestemd vooropvang straatkinderen project CGK

Diaconie collecte zondag 15 januari is bestemd voor Gaarkeuken in Sabinov

Diaconie collecte zondag 8 januari is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland

Geven

aan de Kerk

We geven aan de organisatie van de kerk waarmee we alle kosten kunnen betalen. Denk aan loonkosten, onderhoud gebouwen, eredienst, gemeenteactiviteiten, evangelisatie en jeugdwerk. Ook dragen we jaarlijks per gemeentelid een vaste bijdrage af aan de kerkelijke kassen, dat is de landelijke organisatie van de CGK.

De inkomsten bestaan uit;

  • Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) per lid
  • Collecten en algemene giften
  • Inkomsten uit activiteiten

De VVB is een periodieke bijdrage die je als gemeentelid, of als gezin maandelijks betaalt aan de kerk. Ieder gemeentelid wordt geacht zijn verantwoordelijkheid te nemen om te geven wat in zijn vermogen ligt om zo gezamenlijk de onkosten te kunnen betalen. De richtlijn voor de hoogte van het bedrag is een percentage van uw netto te besteden inkomen (= netto inkomen – vaste lasten). Belangrijk uitgangspunt is dat iedereen naar daadkracht geeft. Meer informatie

aan de Diaconie

Daarnaast geven we ook aan de diaconie. Binnen de kerk heeft de diaconie als taak de hulp aan anderen te organiseren. De diaconie organiseert dat zelfstandig en haalt onder andere geld op in de vorm van collecten. Zo’n collecte wordt vaak volledig doorgegeven aan het goede doel.

Er wordt gegeven aan goede doelen:

  • Binnen de gemeente
  • Binnen ons kerkverband
  • Buiten ons kerkverband

Soms is de collecte voor eigen middelen, zodat we gemeenteleden kunnen helpen.

Het geven van collecte gaat het makkelijkst via de Chrch app. U mag uw gift ook overmaken via de bank onder vermelding van het collectedoel, of via de collectezakken tijdens de kerkdienst.

CHRCH App

Via de gratis Chrch app, waar De Hoeksteen gebruik van maakt, kan je heel makkelijk bijdragen aan de collecten. U kunt makkelijk anoniem giften doen, en u kunt via de app een overzicht bijhouden van uw giften. U betaalt een kleine vergoeding wanneer u geld overboekt naar de Chrch app. U bespaart de kerk stortingskosten.

Bank

Kerk:

Rabobank NL 33 RABO 0346 5283 72

of via ING NL33 INGB 0000 8894 98
ten name van CGK Emmeloord

Diaconie:

Rabobank NL 71 RABO 0396 6048 11
ten name van Diaconie CGK Emmeloord

Visie op diaconaat

De diaconie geeft leiding aan het diaconaat van de CGK-gemeente De Hoeksteen.
We willen een baken zijn dat mensen naar God wijst.

“…en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan….”

Boven

  • Relatie met God, Gods woord als leidraad voor ons handelen, gebed

Binnen

  • Omzien naar elkaar, oog hebben voor nood van broeders en zusters

Buiten

  • Door ons handelen willen wij in deze maatschappij een baken zijn dat mensen naar God wijst, oog voor de nood wereldwijd , liefde van Jezus Christus doorgeven

Berichten diaconie

Praktisch hulpteam

‘Ik heb een klusje in huis en kan dat zelf niet meer, maar…