Maatregelen De Hoeksteen ivm Corona

(scroll down for English)

Als gemeente van De Hoeksteen hebben we sinds het begin van de coronacrisis ingezet op enerzijds de verbinding die we hebben met elkaar, anderzijds de verantwoordelijkheid die we óók hebben naar iedereen binnen en buiten de gemeente.

De verbinding, die er is dankzij het feit dat we mogen vertrouwen op onze Hemelse Vader, die niet stopt om voor ons te zorgen, heeft zich vertaald in een groot aantal mooie initiatieven en razendsnel ontwikkelen van manieren om niet alleen de kerkdiensten, maar ook andere ontmoetingen on-line te kunnen doen. We beseffen ook dat het voor velen een moeilijke periode is: als je direct met corona te maken krijgt, als je in de risico-groep zit, of als je alleengaand bent: of dat nou is als lid van onze gemeente of daarbuiten. Ook in moeiten willen we verbinding blijven zoeken.

Vanuit onze verantwoordelijkheid naar anderen, willen we mogelijkheden die er wel zijn benutten, om elkaar te helpen. Dat betekent dat we onze kerkdiensten en andere activiteiten inrichten aan de hand van een coronaprotocol dat voortdurend wordt geactualiseerd op basis van overleggen die vanuit diverse kerkgenootschappen (waaronder de CGK) met het RIVM worden gevoerd. Vanuit dit protocol is een gebruikersplan binnen onze gemeente van toepassing, dat precies beschrijft  hoe we – wanneer we samenkomen – omgaan met elkaar.

Binnen onze gemeente is een ’team corona’ ingesteld, die in ruggespraak met een huisarts en andere kerken, de kerkenraad adviseert over te nemen stappen: de wijze waarop we elkaar aandacht geven, het (weer) naar de kerk gaan, de manier waarop we on-line te vinden zijn: van hele praktische dingen, tot de geestelijke kant van de zaak. We hebben er oog voor, omdat we weten onze Vader ook praktisch en liefdevol handelt.