Diaconie De Hoeksteen

Visie op diaconaat

“…en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan….”

De diaconie geeft leiding aan het diaconaat van de CGK-gemeente De Hoeksteen.
We willen een baken zijn dat mensen naar God wijst.

Boven

  • Relatie met God, Gods woord als leidraad voor ons handelen, gebed

Binnen

  • Omzien naar elkaar, oog hebben voor nood van broeders en zusters

Buiten

  • Door ons handelen willen wij in deze maatschappij een baken zijn dat mensen naar God wijst, oog voor de nood wereldwijd , liefde van Jezus Christus doorgeven

Nieuwe leden

Bent u nieuw in onze gemeente? Welkom! U zult bezoek krijgen van de ouderling, en daarna van de diaken die aan uw wijk verbonden is. Hij zal u o.a. uitleggen hoe de wijk werkt en wat de diaconie doet en welke commissies er zijn. Ook willen we graag weten waar uw gaven liggen. U kunt daarvoor het gavenformulier invullen en inleveren bij een van de diakenen. Hartelijk dank alvast!

Rekeningnummer Diaconie

Hieronder vindt u het rekeningnummer van de diaconie.

NL71 RABO 0396 6048 11 tnv. Diaconie Chr. Geref. Kerk Emmeloord

Berichten van de diaconie

Diaconiecollecte Eerste Paasdag: TEAR

Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor TEAR, Corona Noodhulpfonds. Bij Tear maken ze zich grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus, met name in ontwikkelingslanden. De medische zorg is in veel van die landen beperkt. Een grote uitbraak zou desastreus zijn. Stel je voor dat er Corona uitbreekt in vluchtelingenkampen en in sloppenwijken. Dat […]

Water Doop

Daconiecollecte 5 april: Watervoorziening Cambodja

Vandaag, 5 april, is de diaconiecollecte bestemd voor Watervoorziening Cambodja. Dit is een project van het deputaten diaconaat CGK. Geen leven zonder water. Omdat er in de twee armste provincies van Cambodja veel te weinig regen valt, is hulp van buitenaf nodig. PNKS (Licht van Hoop) graaft daarom ieder jaar in twee dorpen samen met […]

Diaconiecollecte 29 maart: Kerk en Vluchteling

Deze week 29 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk en Vluchteling Stichting kerk en vluchteling (was voorheen een werkgroep) is een onderdeel van  Stichting GAVE,  House of Joy. De laatste hand wordt gelegd aan de verbouwing van de kledingschuur. Deze schuur/sorteer-/multifunctionele ruimte wordt ook gebruikt voor de kinderclub e.d.. Hiervoor is geld nodig, naast wat nodig is voor […]

Contact met de diaconie

2 + 2 = ?