Diaconie De Hoeksteen

Visie op diaconaat

“…en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan….”

De diaconie geeft leiding aan het diaconaat van de CGK-gemeente De Hoeksteen.
We willen een baken zijn dat mensen naar God wijst.

Boven

  • Relatie met God, Gods woord als leidraad voor ons handelen, gebed

Binnen

  • Omzien naar elkaar, oog hebben voor nood van broeders en zusters

Buiten

  • Door ons handelen willen wij in deze maatschappij een baken zijn dat mensen naar God wijst, oog voor de nood wereldwijd , liefde van Jezus Christus doorgeven

Nieuwe leden

Bent u nieuw in onze gemeente? Welkom! U zult bezoek krijgen van de ouderling, en daarna van de diaken die aan uw wijk verbonden is. Hij zal u o.a. uitleggen hoe de wijk werkt en wat de diaconie doet en welke commissies er zijn. Ook willen we graag weten waar uw gaven liggen. U kunt daarvoor het gavenformulier invullen en inleveren bij een van de diakenen. Hartelijk dank alvast!

Rekeningnummer Diaconie

Hieronder vindt u het rekeningnummer van de diaconie.

NL71 RABO 0396 6048 11 tnv. Diaconie Chr. Geref. Kerk Emmeloord

Berichten van de diaconie

Diaconiecollecte 29 maart: Kerk en Vluchteling

Deze week 29 maart is de diaconiecollecte bestemd voor Kerk en Vluchteling Stichting kerk en vluchteling (was voorheen een werkgroep) is een onderdeel van  Stichting GAVE,  House of Joy. De laatste hand wordt gelegd aan de verbouwing van de kledingschuur. Deze schuur/sorteer-/multifunctionele ruimte wordt ook gebruikt voor de kinderclub e.d.. Hiervoor is geld nodig, naast wat nodig is voor […]

Diaconiecollecte 22 maart: MAF

Vandaag is de diaconie collecte bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship). Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die aan de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! […]

Diaconiecollecte 15 maart: Waypoint Urk

Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor Waypoint Urk. Onlangs heeft Waypoint Urk jeugdclubs in de kerk bezocht om uitleg te geven over hun werk. Waypoint Urk wil het ontstaan, de instandhouding en het terugkeren van verslaving voorkomen. Er wordt sterk ingezet op voorlichting en preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. Ook biedt Waypoint nazorg […]

Contact met de diaconie

0 + 2 = ?