Veilig kerk zijn

De kerk, een veilige plaats maak je samen!

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt seksueel misbruik voor. De Hoeksteen heeft zich als gemeente aangesloten bij het ‘landelijk meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties’ .

Binnen de Hoeksteen is Sandra de Olde door de kerkenraad aangesteld als intern vertrouwenspersoon  (IVP-er). De IVP-er geeft voorlichting & preventie over dit onderwerp aan kerkelijk werkers in de gemeente, verzorgt de opvang en begeleiding van een melding/melder en is wegwijzer voor vragen rondom dit thema in de gemeente. In onze gemeente borgen we de veiligheid door samen over dit onderwerp te spreken en er aandacht voor te hebben op een preventieve, positieve manier. Zo maken we samen een veilige plaats.

Mocht je vragen of dillema’s tegen komen ten aanzien van dit onderwerp, weet je van harte welkom om contact op te nemen met:

Sandra de Olde
Tel. 06 1943 9112
Email: sandra@leefemmeloord.nl