Bouwsteen Oost-Europa

Onze bouwsteen is op diverse manieren direct en indirect betrokken bij het steunen van de minderheidsgroepering gevormd door Roma’s die leven in het voormalig Oostblok.

Indirect door de contacten die we hebben met lokale predikanten die werkzaam zijn in de Roma woongemeenschappen op diverse plaatsen en direct door pastorale steun aan bijvoorbeeld de gaarkeuken in Sabinov.

Tevens staat voor de zomer 2021 een diaconale werkreis gepland naar Pata Rat bij de stad Cluj-Napoca in Roemenie. Over deze werkreis en de acties die we organiseren om de benodigde gelden bijeen te krijgen, elders meer.

John Hankel

Contactpersoon

Gerrit Knijnenberg

Contactpersoon

Frank Lameris

Teamlid

Paul de Jong

Teamlid

Miranda Vroom

Teamlid / activiteitencommissie

Reindert Rorije

Teamlid

Janetta vd Velde

Teamlid / activiteitencommissie

Annelies Gravesteijn

Teamlid / activiteitencommissie

PATA RAT  Vlak naast de mooie, historische stad Cluj ligt een vuilnisbelt. Rond die vuilnisbelt zijn vier zigeunerkampen waar ongeveer tweeduizend Roma/zigeuners wonen. De armoede en leefomstandigheden zijn schrijnend, Tiener zwangerschappen zijn aan de orde van de dag. Helemaal nu door Covid-19 zijn de omstandigheden en vooruitzichten extra slecht.

WAT GAAN WE DAAR DOEN? We gaan klussen aan een nieuwe ‘camp ground’. Het is de bedoeling dat kinderen daar voor een dagje heen kunnen voor een kamp.

Ze kunnen dan even uit hun situatie weg en zien dat er meer is in de wereld dan alleen de vuilnisbelt en hun eigen wijk. Daarnaast gaan we kinderwerk doen en activiteiten met de tieners.

STEUN In de eerste plaats willen we u vragen om de reis en de voorbereidingen daarop in uw gebeden mee te nemen. Ook zullen er door de deelnemers, maar ook gemeentebreed activiteiten worden georganiseerd om de benodigde financiën bijeen te krijgen voor de reis. Van harte aanbevolen Mocht u daarnaast persoonlijk een financiële bijdrage willen geven t.b.v. de werkreis, dan kunt u het betreffende bedrag overmaken op rekeningnummer NL 71 RABO 0396 6048 11 ten name van Diaconie CGK Emmeloord o.v.v. Pata Rat

Bestellen voor 7 december – levering 17 en 18 december

750 gram € 7,50

1000 gram €10,00

Bestellen: bouwsteenoosteuropa@gmail.com

Stuur een bericht met vraag of opmerking, naar de contactpersoon van de Bouwsteen Oost-Europa.

Stel je vraag: