Bouwsteen Oost-Europa

Onze bouwsteen is op diverse manieren direct en indirect betrokken bij het steunen van de minderheidsgroepering gevormd door Roma’s die leven in het voormalig Oostblok.

Indirect door de contacten die we hebben met lokale predikanten die werkzaam zijn in de Roma woongemeenschappen op diverse plaatsen en direct door pastorale steun aan bijvoorbeeld de gaarkeuken in Sabinov.

Tevens staat voor de zomer 2022 een diaconale werkreis gepland naar Pata Rat bij de stad Cluj-Napoca in Roemenie. Over deze werkreis en de acties die we organiseren om de benodigde gelden bijeen te krijgen, elders meer.

John Hankel

Contactpersoon

Gerrit Knijnenberg

Contactpersoon

Frank Lameris

Teamlid

Paul de Jong

Teamlid

Reindert Rorije

Teamlid

Janetta vd Velde

Teamlid / activiteitencommissie

Annelies Gravesteijn

Teamlid / activiteitencommissie

Ruben Schraa

Teamlid / jeugd