Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus levens verandert.
Wanneer mensen Jezus volgen, heeft dit invloed op de hele omgeving.

Wij zijn Frank en Willeke van Boven. Op zondag 16 januari 2022 zijn wij uitgezonden naar Zuid Afrika vanuit de CGK Emmeloord. De eerste maanden hebben we daar de Missions Discipleship Training (MDT) gevolgd bij Operatie Mobilisatie Zuid Afrika in Pretoria. Na de training zijn we gaan werken bij het Africa Area Team van Operatie Mobilisatie .

Het Africa Area Team geeft ondersteuning aan alle OM medewerkers die werken in het zuidelijk deel van het continent Afrika. Frank ondersteunt het team op financieel en software gebied. Willeke is gebedscoördinator voor de landen in het gebied van de Afrika Area. Op deze manier willen we onze gaven en talenten inzetten in Gods koninkrijk op een plek waar God ons naar toe heeft geleid.

Werken voor Operatie Mobilisatie gebeurt op vrijwillige basis. Dit betekent dat ons onderhoud betaald moeten worden vanuit eigen middelen of giften. Uw steun is van harte welkom. 

Over Frank en Willeke

In 1996 zijn we met onze oudste twee kinderen naar Israël gegaan. Daar hebben we gewoond en gewerkt als vrijwilliger op kibboets Nes Ammim in Israël. In 1999 zijn we terug gekomen naar Nederland. We zijn gaan wonen in Emmeloord waar we lid zijn van de Christelijk Gereformeerde Kerk de Hoeksteen. We voelen ons thuis in deze gemeente en hebben daar ook op diverse plekken onze gaven en talenten mogen inzetten.

Willeke heeft ruim twintig jaar als leerkracht op Urk gewerkt. Frank is tien jaar software consultant geweest bij Van Meijel en vijftien jaar manager bedrijfsvoering bij Groothuisbouw in Emmeloord. We houden van wandelen, fietsen, muziek en zingen.

Onze missie

Wij voelen ons door  God naar Afrika geleid. Na een zoektocht waar meerdere opties onderzocht werden, ging de weg en ons hart open in de richting van Afrika.  We zijn heel verschillend. Frank wil zich graag nuttig maken en kunnen dienen met zijn bedrijfskundige, financiële en digitale vaardigheden. Willeke voelt een roep om met gebedspastoraat en in gebed te dienen in Gods Koninkrijk.

Na een periode van voorbereiding zijn we werkzaam voor de veertien OM velden in Afrika. Willeke werkt binnen het Africa Area Team als gebedscoördinator. Naast deze taak is zij deel van het Freedom Challenge team, dat zich inzet voor kwetsbare vrouwen en kinderen in de regio. Frank ondersteunt de financiële afdeling bij het maken van financiële rapportages en het stroomlijnen van de processen. Grootste uitdaging is de invoering van het financieel software pakket Xledger dat in twee jaar ingevoerd moet zijn in alle veertien velden.

Over Operatie Mobilisatie

De rol van OM in het lichaam van Christus is om mensen te motiveren, te ontwikkelen en toe te rusten voor wereldevangelisatie, en om kerken te versterken en te helpen planten, vooral onder de minst bereikten. OM is een internationale zendingsorganisatie.
Wij geloven dat het Evangelie van Jezus Christus levens verandert. 
Wanneer mensen Jezus volgen, heeft dit invloed op de hele omgeving. Daar gaan we voor: veranderde levens, die gemeenschappen veranderen en gemeenschappen die de wereld veranderen! Waar mogelijk werken we samen met de lokale kerk, zodat we blijvende impact hebben.

Ons Thuis Front Team

Het thuisfrontteam, TFT, werkt als thuisbasis mee met Frank en Willeke. Zij blijven in contact met OM en de achterban. Het team is het aanspreekpunt voor de achterban en geven actuele informatie over de situatie van Frank en Willeke. Ze stimuleert de achterban om voor hen te bidden. Het team motiveert de achterban om haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitzending serieus te nemen en betrokkenheid te tonen.

Het team zorgt voor verdere verlenging of uitbreiding van de financiële ondersteuning als dit nodig is. Ook houden we als thuisfrontteam een oog op het welzijn van Frank en Willeke. Het TFT zal hen niet alleen bijstaan in hun tijd op het veld, maar ook gedurende de voorbereidingsfase en bij terugkeer voor verlof of voorgoed.

Andries Poppe
(voorzitter)
John Hankel
(PR en communicatie)
Allie van Boven
(financiën en verzekeren)
Dinie en Gerben Eenhoorn
(gebed coördinatoren)

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze missie en ons werk in Pretoria. Je zult dan minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief ontvangen.

Jouw/ jullie gebed is noodzakelijk voor ons en het werk wat wij mogen doen. Meld je aan voor de gebedsbrief en ontvang maandelijks de gebeds- en dankpunten vanuit Pretoria.