Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus levens verandert.
Wanneer mensen Jezus volgen, heeft dit invloed op de hele omgeving.

Wij zijn Frank en Willeke van Boven. Op zondag 16 januari zijn wij uitgezonden naar Zuid Afrika vanuit de CGK Emmeloord. De eerste maanden hebben we daar de Missions Discipleship Training (MDT) gevolgd bij Operatie Mobilisatie Zuid Afrika in Pretoria. Begin juni zijn we gaan werken bij het Africa Area Team van Operatie Mobilisatie .
Het Africa Area Team geeft ondersteuning aan alle OM medewerkers die werken in het zuidelijk deel van het continent Afrika. Frank ondersteunt het team op financieel en software gebied. Willeke is gebedscoördinator voor de landen in het gebied van de Afrika Area. Op deze manier willen we onze gaven en talenten inzetten in Gods koninkrijk op een plek waar God ons naar toe heeft geleid.
Daarnaast gaan we vanaf juni ook één of twee dagen in de week naar Johannesburg om daar te helpen in het weeshuis van de Christ Churh. Hier wonen ongeveer zeventig kinderen en wij mogen daar een luisterend oor zijn voor de kinderen en verder helpen met Bijbels onderwijs en huiswerk begeleiding.

Over Frank en Willeke

We zijn 28 jaar getrouwd en hebben drie kinderen en één kleinzoon.

In 1996 zijn we met onze oudste twee kinderen naar Israël gegaan. Daar hebben we gewoond en gewerkt als vrijwilliger op kibboets Nes Ammim in Israël. In 1999 zijn we terug gekomen naar Nederland. Inmiddels wonen ruim 20 jaar in Emmeloord waar we lid zijn van de Christelijk Gereformeerde Kerk de Hoeksteen. We voelen ons thuis in deze gemeente en hebben daar ook op diverse plekken onze gaven en talenten mogen inzetten. Nu is het gezin uitgebreid met twee schoondochters en een kleinzoon.

Willeke heeft de afgelopen twintig jaar als leerkracht op Urk gewerkt. Frank is manager bedrijfsvoering bij Groothuisbouw in Emmeloord. We houden van wandelen, fietsen, muziek en zingen.

Over de missie

Wij voelen ons door  God naar  Afrika geleid. Na een zoektocht waar meerdere opties onderzocht werden, ging de weg en ons hart open in de richting van Afrika.  We zijn heel verschillend. Frank wil zich graag nuttig maken en kunnen dienen met zijn bedrijfskundige, financiële en digitale vaardigheden. Willeke voelt een roep om met gebedspastoraat en in gebed te dienen in Gods Koninkrijk.

Vanuit Operatie Mobilisatie kregen we de toerusting voor ons werk, door een zendingsweekend en een trainingsweekend in Nederland. Op 24 januari hebben we de Go Conference gevolgd die vanwege de maatregelen met betrekking tot COVID online werd gegeven. De conferentie werd met een groep zendelingen uit Zuid Afrika gevolgd. Daarna begon de Mission Discipleship Training (MDT). Na ongeveer twee maanden zullen wij ingewerkt worden voor onze taken in de Africa Area. Willeke gaat binnen het Africa Area Team als gebedscoördinator een verbindende schakel zijn tussen de OM projecten en landen en zal oproep doen tot gebed voor bepaalde gebedspunten in de regio. Deze taak zal gemiddeld drie dagen per week vragen qua tijd, daarnaast zal Willeke beschikbaar zijn voor vrouwenwerk en/of kinderwerk in Pretoria en Johannesburg. Frank zal de projecten van de Africa Area bijstaan met het maken van financiële rapportages en het stroomlijnen van de processen.

De Africa Area is het gebied waar de ondersteuning van Frank en Willeke met name op is gericht en waar zij nauw bij betrokken zullen zijn. In eerste instantie vanuit Pretoria in Zuid Afrika en op een later moment mogelijk ook in andere landen van de Africa Area.

We houden jullie op de hoogte op ons Instagramaccount “Boven in Afrika” en onze blog.

Ons Thuis Front Team

Andries Poppe
(voorzitter)

Als kind van God mag ik veel moois meemaken in mijn leven. Zoals nu, deel uitmaken van het thuisfront team van Frank en Willeke. Ik hoop en bid dat ze beiden met vreugde en zegen kunnen werken in Zuid Afrika.

Een grote uitdaging. Mooi om hen samen met heel veel anderen te steunen en bemoedigen. Wat is er mooier dan, onder de indruk van aan ons geschonken genade, daarvan uitdelen aan hen die dat nog missen?!

John Hankel
(PR en communicatie)

Mijn naam is John Hankel. Ik ben getrouwd met Marijke Hankel. We hebben vier  kinderen en drie kleinkinderen. Mijn functie binnen het TFT is communicatie en PR.

Het bijzondere is dat ik geroepen werd om beschikbaar te zijn voor deze functie binnen het team en dat Frank en Willeke mij daar ook voor op het oog bleken te hebben. Zo zie je maar weer hoe onze God werkt.

Allie van Boven
(financiën en verzekeren)

Mijn naam is Allie van Boven, ik ben een jongere broer van Frank.
Ik ben ruim 25 jaar getrouwd met Dorien en we hebben samen vier dochters. We wonen met ons gezin in het mooie Elburg. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als verzekeringsadviseur.

De vraag van Frank en Willeke of ik mee wil helpen in het TFT kwam op een geroepen moment en ik wil ze, samen met ons gezin, dan ook van harte ondersteunen zowel in praktische zin als met gebed. Mijn praktische taak binnen het TFT zal vooral betrekking hebben op het overzicht houden en werven van financiën en als contactpersoon voor familie.

Dinie en Gerben Eenhoorn
(gebed coördinatoren)

Wij zijn Diny en Gerben Eenkhoorn. We wonen in Emmeloord en we hebben een dochter: Mirthe. Wij zijn ruim 13 jaar getrouwd. We kennen Frank en Willeke vanuit onze kerk.

We vinden het erg mooi dat we een rol mogen spelen in het thuisfrontteam. Samen nemen wij de gebedscoördinatie voor onze rekening, daarnaast is Diny de vertrouwenspersoon voor Willeke. Wij zullen ons inzetten om het gebed thuis gaande te houden, zodat Frank en Willeke zich bemoedigd en gesterkt weten door een biddend team om hen heen.

Over Operatie Mobilisatie


De rol van OM in het lichaam van Christus is om mensen te motiveren, te ontwikkelen en toe te rusten voor wereldevangelisatie, en om kerken te versterken en te helpen planten, vooral onder de minst bereikten. OM is een internationale zendingsorganisatie. Wij geloven dat het Evangelie van Jezus Christus levens verandert.

Wanneer mensen Jezus volgen, heeft dit invloed op de hele omgeving.

Daar gaan we voor: veranderde levens, die gemeenschappen veranderen en gemeenschappen die de wereld veranderen! Waar mogelijk werken we samen met de lokale kerk, zodat we blijvende impact hebben.

Ons werk ondersteunen?

Werken voor Operatie Mobilisatie gebeurt op vrijwillige basis. Dit betekent dat ons onderhoud betaald moeten worden vanuit eigen middelen of giften.
Ook uw steun is van harte welkom. Dit kan natuurlijk door mee te leven met ons en door voor ons te bidden.
Wij kunnen ons ook voorstellen dat u ons werk financieel wilt ondersteunen. Wij stellen dit zeer op prijs en u kunt een bijdrage overmaken door middel van de volgende link.

Hebt u/jij oude mobieltjes etc. die niet meer gebruikt worden?

Deze zijn nog geld waard en kunnen ingeleverd worden bij:

Emmeloord e.o. Gerben/Diny Eenkhoorn: Johanna Naberhage 30 Emmeloord

Elburg e.o. Allie van Boven: Weidevogellaan 22 Elburg

Aanmelden nieuwsbrief en/of gebedsbrief

Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze missie en ons werk in Pretoria. Je zult dan minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief ontvangen.

Jouw/ jullie gebed is noodzakelijk voor ons en het werk wat wij mogen doen. Meld je aan voor de gebedsbrief en ontvang maandelijks de gebeds- en dankpunten vanuit Pretoria.