Diaconie De Hoeksteen

Visie op diaconaat

“…en wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus dat heb jij aan mij gedaan….”

De diaconie geeft leiding aan het diaconaat van de CGK-gemeente De Hoeksteen.
We willen een baken zijn dat mensen naar God wijst.

Boven

  • Relatie met God, Gods woord als leidraad voor ons handelen, gebed

Binnen

  • Omzien naar elkaar, oog hebben voor nood van broeders en zusters

Buiten

  • Door ons handelen willen wij in deze maatschappij een baken zijn dat mensen naar God wijst, oog voor de nood wereldwijd , liefde van Jezus Christus doorgeven

Nieuwe leden

Bent u nieuw in onze gemeente? Welkom! U zult bezoek krijgen van de ouderling, en daarna van de diaken die aan uw wijk verbonden is. Hij zal u o.a. uitleggen hoe de wijk werkt en wat de diaconie doet en welke commissies er zijn. Ook willen we graag weten waar uw gaven liggen. U kunt daarvoor het gavenformulier invullen en inleveren bij een van de diakenen. Hartelijk dank alvast!

Rekeningnummer Diaconie

Hieronder vindt u het rekeningnummer van de diaconie.

NL71 RABO 0396 6048 11 tnv. Diaconie Chr. Geref. Kerk Emmeloord

Berichten van de diaconie

Praktisch hulpteam

OPROEP DIACONIE Praktisch hulpteam in oprichting: ‘Ik heb een klusje in huis en kan dat zelf niet meer, maar ik weet ook niet wie ik daarvoor moet vragen.’ ‘Mijn familie woont ver weg’. ‘Je wilt ook niet altijd dezelfde mensen vragen’. ‘Wij vinden het moeilijk om hulp te vragen’. Deze uitspraken hebben ons als diaconie […]

Contact met de diaconie

0 + 7 = ?