Gedachtenistafel

De ‘oude’ avondmaalstafel vanuit Het Baken staat nu in de hal van De Hoeksteen. Deze is ingericht als gedachtenistafel. Daarop staat een glazen schaal met daarin voor elk afgelopen jaar overleden gemeentelid, de naam, de geboorte- en overlijdensdata. Op deze manier houden we de nagedachtenis in stand. Met Eeuwigheidszondag, worden de stenen uit de schaal gehaald en meegegeven met familieleden.

De tafel deed dienst in Het Baken, het vorige kerkgebouw van de CGK Emmeloord. In de tafel is het doopvont verwerkt, dat we gebruikten toen we in dat gebouw onze diensten hielden.