Downloads

Gavenformulier De Hoeksteen

Leden die actief zijn of willen zijn binnen de gemeente van De Hoeksteen, maken hun activiteiten of wensen kenbaar via het Gavenformulier. Het is goed om regelmatig even naar dit document te kijken en als u het opnieuw wilt invullen kan dat altijd! Misschien ontbreekt er ook wel iets op, laat het dan de diaconie weten.

Het formulier levert u in bij de diaconie. De informatie wordt daar bewaard. Wanneer er gezocht wordt naar mensen die kunnen helpen bij een specifieke taak, zoekt de aangewezen diaken uit alle gegevens wie benaderd zou kunnen worden.