Berichten

Tussenrapportage werkgroep Bouwen

Op 24 november was er een gemeenteavond over de stand van zaken rond de bouwplannen van onze gemeente. De werkgroep Bouwen heeft een tussenrapportage opgesteld en die gepresenteerd en daar konden vragen over gesteld worden. (meer…)
De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ september 2021

Eén van de actiepunten van de werkgroep was om contact op te nemen met de gemeente NOP om mogelijke opties voor de Hoeksteen te bespreken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden, waarbij een stedenbouwkundige, een verantwoordelijke voor het woon- en monumentenbeleid en een planoloog vanuit de gemeente NOP aanwezig waren. De drie scenario’s die door de werkgroep uitgewerkt worden zijn besproken; verhuizen, verbouwen en nieuwbouw. Wat al snel duidelijk werd is dat de gemeente NOP er veel aan gelegen is (meer…)
De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ juni 2021

De werkgroep is inmiddels gestart met de verkennende fase. Als eerste is er op basis van de eisen- en wensenlijst, die is opgesteld door de kerkenraad, een overzicht gemaakt van de hoeveelheid ruimte die er nodig is. Hoeveel zalen zijn er nodig, hoeveel mensen zouden er in zo’n zaal moeten kunnen, hoeveel ruimte is er dan per zaal nodig en dergelijke. Hiermee wordt rekening gehouden bij het uitwerken van de verschillende scenario’s die al eerder genoemd zijn. Hieronder volgen deze (meer…)
De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ mei 2021

Door het groeiende aantal leden van de Hoeksteen wordt ons gebouw te klein. Daarom is er vanuitde kerkenraad een werkgroep opgesteld om mogelijke opties voor de Hoeksteen te onderzoeken. Dewerkgroep heeft als opdracht de kerkenraad en gemeente te begeleiden in het proces om vast testellen wat de best passende oplossing is voor de CGK Emmeloord ten aanzien van het kerkgebouwin het kader van de bestaande en verdere groei.Het proces zit nog in de verkennende fase waarbij er door de werkgroep (meer…)

Werkgroep ‘Groei Gemeente & Gebouw’ opgericht

De Hoeksteen groeit, dat is een vreugdevolle zaak, maar het betekent ook dat ons kerkgebouw te klein geworden is. Daarom is er vanuit de kerkenraad een werkgroep opgesteld om mogelijke opties voor de Hoeksteen te onderzoeken. De werkgroep heeft als opdracht de kerkenraad en gemeente te begeleiden in het proces om vast te stellen wat de best passende oplossing is voor de CGK Emmeloord ten aanzien van het kerkgebouw in het kader van de bestaande en verdere groei. De werkgroep (meer…)

Beantwoording vragen gemeentegroei (ronde 1)

Op 8 maart heeft de kerkenraad reactie gegeven op vragen, die uit de informatie-avond van 22 februari naar boven zijn gekomen. Hier is de opname terug te zien en de presentatie van die avond is tevens te downloaden. Beantwoording vragen gemeentegroei - presentatie 8 maart 1 bestand(en) 2.72 MB Downloaden (meer…)

Informatie-avond gemeentegroei

Op 22 februari heeft de kerkenraad de gemeente geïnformeerd over de gevolgen van de gemeentegroei voor (met name) de wijze waarop we een kerkgebouw inrichten. Hierbij is ingegaan op wat aan de informatie-avond is voorafgegaan, welke uitgangspunten en eisen er inmiddels zijn geformuleerd en hoe we het proces willen doorlopen, waarbij de gemeente frequent wordt geïnformeerd en ook gelegenheid heeft mee te denken en te doen. Er is op de website een pagina ingericht: hoeksteenemmeloord.nl/bouwen, waarop alle informatie is en (meer…)