Artikelen door

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ september 2021

Eén van de actiepunten van de werkgroep was om contact op te nemen met de gemeente NOP om mogelijke opties voor de Hoeksteen te bespreken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden, waarbij een stedenbouwkundige, een verantwoordelijke voor het woon- en monumentenbeleid en een planoloog vanuit de gemeente NOP aanwezig waren. De drie scenario’s die door […] (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 29 aug is voor stichting INLIA

NLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Alle […] (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 18 juli is voor World Servants

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan […] (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 4 juli is voor SeeYou

SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland. Met deze stap kan de organisatie effectiever, meer vanuit christelijke waarden werken en dichter bij de oorspronkelijke missie van de organisatie komen; opkomen voor mensen met een handicap. SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of […] (meer…)

Versoepelingen Corona maatregelen per 27 juni 2021

‘Alleen de 1,5 meter regel blijft gelden’, zo zei onze minister-president afgelopen persconferentie.Een enorme versoepeling waar we dankbaar voor zijn, maar waar we ook goed en voorzichtig meewillen omgaan. Terugkijkend op afgelopen periode zijn we als kerkenraad dankbaar voor alles watmogelijk was. Maar we zien ook verlangend uit naar het oude ‘normaal’. Vooral ontmoeting vindenwe […] (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 27 juni is voor LEPRAzending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten we de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’. Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Zonder de juiste medische zorg, leidt lepra vaak tot zichtbare […] (meer…)