Stille Week 2020 Hoeksteen Emmeloord

Live Stream op YouTubeDit evenement is ook te volgen via de Live Stream van De Hoeksteen, klik hier

Kerkdienst met on-line Avondmaal

05/04/2020 (09:30)


– Voorganger: Ds. Bram Hofland
– Muziek: G. van ’t Spijker (orgel) en combo
– Lezen: Johannes 6:25-1

De dienst is vanwege de maatregelen rond het coronavirus, on-line te volgen.

Avondmaal
De wens is bij ons ontstaan om, ondanks dat we niet lijfelijk bij elkaar kunnen zijn, toch met elkaar de maaltijd van de Heer te vieren. Om dit te kunnen doen willen we u en jou vragen om zelf voor brood en wijn/druivensap te zorgen. Tijdens de dienst zullen we dit gezamenlijk tot ons nemen. Zo zijn we diep verbonden, één in Christus.

Paulus omschrijft het als volgt in 1 Korintiërs 10:17 ‘Omdat het één brood is, zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want we hebben allemaal deel aan dat ene brood’. Dat brood is Christus, die zijn leven geeft als voeding voor ons lichaam en ziel. Van Hem mogen we het verwachten: alles wat we nodig hebben.

Het Avondmaal is de belijdenis dat we het in ons leven nodig hebben van de volle genade van Christus. Allemaal komen we als zondaar aan tafel. Toch nodigt Hij ons, door zijn onuitsprekelijke liefde. Als je openlijk belijdt dat Jezus ook jouw Heer en Heiland is, ben je van harte welkom om met ons van brood en wijn te nemen.

Collecten
De collecten kunnen worden overgemaakt. De collecten zijn voor: Kerk en Watervoorziening Cambodja

  1. Kerk
    (rekeningnummer NL33INGB0000889498 tnv CGK Emmeloord)
  2. Diaconie
    (rekeningnummer NL71RABO0396604811 tnv Diaconie CGK Emmeloord)


Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
05/04/2020
09:30