De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ juni 2021

De werkgroep is inmiddels gestart met de verkennende fase. Als eerste is er op basis van de eisen- en wensenlijst, die is opgesteld door de kerkenraad, een overzicht gemaakt van de hoeveelheid ruimte die er nodig is. Hoeveel zalen zijn er nodig, hoeveel mensen zouden er in zo’n zaal moeten kunnen, hoeveel ruimte is er dan per zaal nodig en dergelijke. Hiermee wordt rekening gehouden bij het uitwerken van de verschillende scenario’s die al eerder genoemd zijn. Hieronder volgen deze (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 4 juli is voor SeeYou

SeeYou, dé nieuwe naam van Light for the World Nederland. Met deze stap kan de organisatie effectiever, meer vanuit christelijke waarden werken en dichter bij de oorspronkelijke missie van de organisatie komen; opkomen voor mensen met een handicap. SeeYou zet zich in voor toegang tot (oog)zorg, onderwijs en werk voor mensen met een visuele of andere beperking. Dat doen ze in zeven landen in Afrika en Azië: Ethiopië, Rwanda, Oeganda, Zuid-Soedan, Soedan, Cambodja en Indonesië. Omdat ieder mens waardevol en (meer…)
Mondmasker

Versoepelingen Corona maatregelen per 27 juni 2021

‘Alleen de 1,5 meter regel blijft gelden’, zo zei onze minister-president afgelopen persconferentie.Een enorme versoepeling waar we dankbaar voor zijn, maar waar we ook goed en voorzichtig meewillen omgaan. Terugkijkend op afgelopen periode zijn we als kerkenraad dankbaar voor alles watmogelijk was. Maar we zien ook verlangend uit naar het oude ‘normaal’. Vooral ontmoeting vindenwe erg belangrijk: elkaar eindelijk als broers en zussen weer spreken. We roepen daarom allereerst ook op: zoek elkaar op. Kijk samen thuis de dienst als (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 27 juni is voor LEPRAzending

Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra bestrijdt. In hun strijd vergeten we de individuele patiënt niet, en behandelen hem of haar met aandacht en liefde. Iedere twee minuten krijgt iemand te horen: ‘Jij hebt lepra’. Lepra is een infectieziekte die vooral de allerarmsten treft. Mensen met lepra worden vaak verstoten, uit angst voor besmetting. Zonder de juiste medische zorg, leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en diepe armoede.  Helpt u mee lepra voorgoed te verslaan? Zie https://www.leprazending.nl/   Geven (meer…)
Bidden

Bidstond 2021-2022

Op de eerste vrijdagavond van de maand komen we samen om met en voor elkaar te bidden. We doen voorbede voor de gemeente, onze woonplaats en voor elkaars gebedspunten. De volgende tekst moedigt ons aan om te bidden en elkaar te bemoedigen om door te gaan met bidden en danken: Houd sterk aan in het gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Kolossenzen 4:2 Iedereen die zich wil aansluiten is van harte welkom om 19:00 uur in de Trefhoek op (meer…)

Nieuw! Groot projectkoor Halleluja

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor die een veelzijdig christelijk repertoire zingen. De liederen zijn speciaal bewerkt door verschillendedirigenten. Het repertoire is veelzijdig en hartverwarmend. We zingen mooie liederendoor de eeuwen heen, zoals Psalm 42, Er is een God die hoort, Amazing Grace, Ik zaler zijn, Lichtstad met uw paarlen poorten, en (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 20 juni is voor Kerk en Vluchteling NOP

20 juni is het wereld vluchtelingendag. Kerk en Vluchteling NOP is een onafhankelijke werkgroep gevormd door vertegenwoordigers uit de kerken in de regio. Onze kerk is ook vertegenwoordigt in de werkgroep. Voornaamste doelstelling is Kerken en gemeenteleden helpen een naaste te zijn voor de vluchteling en vluchtelingen helpen om Jezus te leren kennen en te groeien in hun geloof. Het House of Joy is een eigen plek voor vluchtelingen, dichtbij het azc. Zie ook website:  http://www.gave.nl/over-gave/werkwijze Geven (meer…)

Sportweek 2021 | You rock!

Van 12 tot en met 16 juli 2021 organiseren kerken in Emmeloord en jongerencentrum Heelal een sportweek voor kinderen en jongeren. Tijdens deze sportweek willen we Jezus’ liefde voor hun delen, jongeren laten genieten van sport en spel en ze gezien laten voelen. Wil jij handen en voeten geven aan je geloof? Houd je van sporten en van kinderen en jongeren? Of wil je ondersteunen in de organisatie of catering? Dan vragen we jou om hulp! De sportweek zelf vindt (meer…)
teamwork

—-HERHAALDE OPROEP—- VACATURE: JEUGDWERKER MET HART VOOR EVANGELISATIE

Wij zoeken een jeugd-evangelisatiewerker die Bewogenheid heeft voor jeugd, vanuit de liefde van ChristusAuthentiek verbinding weet te leggen met de jeugd, hun ouders, de jeugdleiders en de gemeenteJeugdleiders kan toerusten en coachenIn staat is bruggen te bouwenAls stuwende kracht binnen de gemeente het jeugdbeleid aanstuurt en mede vormgeeftEen hart heeft dat sneller gaat kloppen van missionair bezig zijn onder jongerenMet visie meedoet in het bepalen van het evangelisatiebeleid Wij zijn Kerkgemeenschap De Hoeksteen is een kerkelijke gemeente centraal gelegen in (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 13 juni Gaarkeuken Sabinov

De diaconiecollecte voor zondag 13 juni is voor Gaarkeuken Sabinov. Jaarlijks steunen we als Hoeksteen de gaarkeuken in Sabinov (Slowakije). De gaarkeuken in Sabinov zorgt elke week voor 400 maaltijden voor de allerarmsten aldaar. Voor meer info vraag de Bouwsteen Oost-Europa. Geven (meer…)