Worden achter inlog getoond. Let op: bericht zelf ook blokkeren!

Ogen Fotoboek

Fotoboek leden De Hoeksteen – sep 2021

Fotoboek leden De Hoeksteen – sep 2021 (meer…)
De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ september 2021

Eén van de actiepunten van de werkgroep was om contact op te nemen met de gemeente NOP om mogelijke opties voor de Hoeksteen te bespreken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden, waarbij een stedenbouwkundige, een verantwoordelijke voor het woon- en monumentenbeleid en een planoloog vanuit de gemeente NOP aanwezig waren. De drie scenario’s die door de werkgroep uitgewerkt worden zijn besproken; verhuizen, verbouwen en nieuwbouw. Wat al snel duidelijk werd is dat de gemeente NOP er veel aan gelegen is (meer…)
Mondmasker

Verdere versoepelingen Corona maatregelen in september

Beste broers en zussen, Vorige week is het moderamen en ons eigen OMT samengekomen om te spreken over decoronamaatregelen in De Hoeksteen. We zijn dankbaar voor alle inzet van het OMT, de BHV’ers, onzekosters en alle andere betrokkenen om het mogelijk te maken dat we nu diensten hebben metongeveer 80 aanwezigen. Wat een werk en inzet! We zijn bovenal onze God dankbaar dat we zo, al ishet beperkt, toch samen kerk van Jezus Christus mogen zijn. Er zijn twee wijzigingen (meer…)

Enquête bouwstenen

Bouwstenen zijn álle groepen in De Hoeksteen, die naast de diensten bij elkaar komen. De kans is groot dat je al meedoet met één, of anders graag ergens bij wilt instappen. Omdat de bouwstenen dit seizoen anders benaderd worden, hebben we de reactie van elk gemeentelid nodig! Vul de enquête in: duurt maar een paar minuten.

De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ juni 2021

De werkgroep is inmiddels gestart met de verkennende fase. Als eerste is er op basis van de eisen- en wensenlijst, die is opgesteld door de kerkenraad, een overzicht gemaakt van de hoeveelheid ruimte die er nodig is. Hoeveel zalen zijn er nodig, hoeveel mensen zouden er in zo’n zaal moeten kunnen, hoeveel ruimte is er dan per zaal nodig en dergelijke. Hiermee wordt rekening gehouden bij het uitwerken van de verschillende scenario’s die al eerder genoemd zijn. Hieronder volgen deze (meer…)
Mondmasker

Versoepelingen Corona maatregelen per 27 juni 2021

‘Alleen de 1,5 meter regel blijft gelden’, zo zei onze minister-president afgelopen persconferentie.Een enorme versoepeling waar we dankbaar voor zijn, maar waar we ook goed en voorzichtig meewillen omgaan. Terugkijkend op afgelopen periode zijn we als kerkenraad dankbaar voor alles watmogelijk was. Maar we zien ook verlangend uit naar het oude ‘normaal’. Vooral ontmoeting vindenwe erg belangrijk: elkaar eindelijk als broers en zussen weer spreken. We roepen daarom allereerst ook op: zoek elkaar op. Kijk samen thuis de dienst als (meer…)
Mondmasker

Versoepelingen Corona maatregelen in juni

Er zijn een hoop versoepelingen in de afgelopen tijd gekomen. Veel mensen zijn gevaccineerd en deziekenhuisopnames worden minder. We zien winkels weer open gaan, restaurants en zelfsde Orchideeënhoeve opent haar deuren. Ook in de kerk zijn er nieuwe versoepelingen, en we verwachten dat er binnenkort meerversoepelingen aankomen. Ons gebed is dat deze snel mogen doorkomen, en we het nieuwe seizoengrotendeels weer vanuit de oude normaal kunnen beginnen. We verlangen naar zingen, ontmoeten,koffiedrinken, bouwstenen en wijken die samen kunnen komen en (meer…)
De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ mei 2021

Door het groeiende aantal leden van de Hoeksteen wordt ons gebouw te klein. Daarom is er vanuitde kerkenraad een werkgroep opgesteld om mogelijke opties voor de Hoeksteen te onderzoeken. Dewerkgroep heeft als opdracht de kerkenraad en gemeente te begeleiden in het proces om vast testellen wat de best passende oplossing is voor de CGK Emmeloord ten aanzien van het kerkgebouwin het kader van de bestaande en verdere groei.Het proces zit nog in de verkennende fase waarbij er door de werkgroep (meer…)
De Hoeksteen

Bericht vanuit Commissie van Beheer

Er gaan de binnenkort een paar veranderingen komen binnen de commissie.Stefan Strockmeijer zal als voorzitter afscheid nemen. Na overleg met de kerkenraad isChristiaan van der Wekken gevraagd Stefan te vervangen. We zijn blij dat Christiaan hierpositief op heeft gereageerd. Vanaf de start van het nieuwe seizoen zal hij de taken vanStefan overnemen. Ook neemt na 4 jaar Erik Jan de Lange afscheid. Erik Jan was betrokken bij de technischezaken. Zijn taken zullen door oa de nieuwe leden worden opgepakt.En tot (meer…)

Werkgroep ‘Groei Gemeente & Gebouw’ opgericht

De Hoeksteen groeit, dat is een vreugdevolle zaak, maar het betekent ook dat ons kerkgebouw te klein geworden is. Daarom is er vanuit de kerkenraad een werkgroep opgesteld om mogelijke opties voor de Hoeksteen te onderzoeken. De werkgroep heeft als opdracht de kerkenraad en gemeente te begeleiden in het proces om vast te stellen wat de best passende oplossing is voor de CGK Emmeloord ten aanzien van het kerkgebouw in het kader van de bestaande en verdere groei. De werkgroep (meer…)