Worden achter inlog getoond. Let op: bericht zelf ook blokkeren!

Herlees kerkelijke mail

De afgelopen weken is dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat bijna de hele gemeente bereikt kan worden via e-mail. De scriba heeft inmiddels een overvloed aan berichten met ons gedeeld, namens de kerkenraad of een ander. Om dan iets terug te vinden dat je nu net nodig hebt … en soms horen mails bij elkaar, maar ben jij dat overzicht kwijt. Daarom zijn we nu begonnen om een klein archief aan te leggen, achter het wachtwoord van ‘Mijn Kerk’. (meer…)

Videovergaderen nu we thuis zitten

Videovergaderen, heb je dat ooit gedaan? Misschien wel als je vaak thuis werkt. Maar in de kerk doen we dat (bijna?) nooit. Nee, in de kerk zoeken we elkaar liever op. Maar nu dat niet kan, vanwege het coronavirus, is het misschien toch handig als we vanuit huis elkaar als bouwsteen, commissie of kerkenraad kunnen spreken èn zien! En laat dat nou eigenlijk heel gemakkelijk zijn. Zelfs als je denkt dat je digibeet bent … Op onze website leggen we (meer…)

Training Respijtvrijwilligers

Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor mantelzorgers? Een training voor als jij je als vrijwilliger wil inzetten bij meer complexe doelgroepen, zoals cliënten met dementie, niet aangeboren hersenletsel of psychiatrische problematiek. Hoe kan je hier in de praktijk het beste mee omgaan. 2, 9, 16, 23 maart 2020 om 19:30 uur Communicatie, grenzen, signalering en mantelzorg (module 1 en 2)Dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (module 3)Wat is psychiatrie? Zoals autisme, ADHD en depressie (module 4) Quote mantelzorger:Fijn dat Ans (meer…)
Podcast

Dagelijkse podcasts

“Dagvers”, “Eerst dit” of “De Bijbel door”. Of sinds kort de overdenking van GrootNieuws radio via de Bijbel-app YouVersion. Het zijn dagelijkse podcasts: gesproken tekst, via je mobiele telefoon, die je kan afluisteren wanneer het jou uitkomt. Er zijn véél podcasts te beluisteren. “Dagvers” en “Eerst dit” zijn aanraders, om elke dag iets mee te krijgen uit de Bijbel: een tekst en een overdenking, om je iets mee te geven. Als je bijvoorbeeld hard moet rennen ’s morgens, maar wel (meer…)

TUA-master Herbronning Gereformeerde Theologie

Ontwerp gereed voor nieuwe TUA-master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie’ Op veler verzoek start D.V. in september 2020 een nieuwe master aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Deze master ‘Herbronning Gereformeerde Theologie (HGT)’ is in deeltijd te volgen. Het programma van 60 studiepunten richt zich op twee doelgroepen. Allereerst bachelorstudenten die hun studie theologie met een relevante maar korte master willen vervolgen. Daarnaast is de master speciaal interessant voor wie werkzaam is in zorg, onderwijs, kerk, dienstverlening, media etc. en op zoek is (meer…)

Werkgroep Recreatie lichamelijk gehandicapten (RLG)

In 2020 organiseert de werkgroep RLG reizen vanuit de Chr. Ger. Kerken weer een drietal vakantiereizen. Deze vakantiereizen zijn bedoeld ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen en voor mensen met een lichamelijke beperking. Het is dan fijn om er even een week tussenuit te kunnen. Een groep vrijwilligers met verpleegkundige ervaring is aanwezig om te helpen waar ondersteuning en of hulp nodig is. Partners hebben dan even tijd voor zichzelf en kunnen de zorg over laten aan de (meer…)
Water Doop

Bij de preek: Dopen

Gesprekspapier bij de preek van 1 december 2019, over de Doop.

Open handen

Toewijding aan en de kracht van gebed

Op 30 juni 2019 ging ochtenddienst over gebed. Je kan de preek terugluisteren via onze luisterpagina. Thema van de preek was: toewijding aan en de kracht van het gebed Bij de preek volgde ds. een aantal aandachtspunten: gebed: een uiterlijk ritueel of staan in het krachtenveld van de Geestgebed: het kenmerkende van de gelovigegemeenschappelijk gebedgebed bij belangrijke beslissingengebed in allerlei omstandighedengebed bij de ambtelijke dienstgebed: een uiterlijk ritueel of staan in het krachtenveld van de Geest Daarnaast heeft hij per (meer…)
Ontruiming of ontruimingsoefening

Ontruiming of ontruimingsoefening

In de afgelopen periode zijn de kosters en BHV-ers (bedrijfshulpverleners) geschoold om te kunnen omgaan met allerlei mogelijke calamiteiten, waaronder een situatie waarin de kerk zo snel mogelijk ontruimd moet. Er is een procedure bedacht, hoe dat het beste zou kunnen. Om te oordelen of datgene wat bedacht is, ook werkelijk goed bedacht is, willen we dat binnenkort een keer gaan oefenen. Voor het leerproces is een bepaald scenario bedacht, er zijn natuurlijk allerlei andere scenario’s te bedenken. Voor nu (meer…)