Het kruis boven de kansel is het teken waarin we als gemeente van De Hoeksteen staan. Jezus is aan het kruis gestorven. Dat is Gods oplossing om de schuld van onze zonden af te betalen. Daarmee maakte Jezus voor ons de weg naar God vrij.

Het kruis is leeg. Jezus hangt er niet meer aan; Hij is opgestaan! Voor eens en voor altijd doorbrak Hij de ban van de dood. Dankzij Jezus’ sterven is de opstanding ook voor ons weggelegd.

Achter het kruis brandt licht, als teken van het licht dat de Heilige Geest in ons leven brengt. Door Hem tasten we niet in het duister, maar kunnen we de weg vinden. Een weg van liefde en respect in de voetsporen van Jezus, in verbinding met God de Vader.

De plek van het kruis is hoog. We zitten met elkaar aan de voeten van Jezus en verwachten Zijn hulp, zo gezegd, ‘van boven’. Wat we zo aangereikt krijgen, willen we delen en doorgeven, zoals Jezus dat ook deed toen Hij op aarde was.