Artikelen door Diaconie Hoeksteen

Diaconie collecte zondag 26 juni is de diaconiecollecte bestemd voor Bouwsteen Oost-Europa; Pata Rat, Cluj Roemenië

De collecte is bestemd voor de diaconale reis die we vanuit onze gemeente aankomende zomer hopen te maken naar Pata Rat in Roemenië. Afgelopen zomer kon deze vanwege corona helaas geen doorgang vinden. Deze zomer gaat de reis door! Van 16-23 juli 2022. Wat zijn we blij dat we als reisgroep vanuit onze gemeente, dat […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 5 juni is bestemd voor YFC Heelal

YFC, heelal, is gevestigd aan de Wilgenlaan 4 in Emmeloord. De Jongerenwerkers van Heelal hebben een hart voor jongeren. Ze willen aan jongeren laten merken dat ze gezien, gewaardeerd en gerespecteerd worden. Gedreven door Gods liefde zoeken ze jongeren op. In jongerencentrum Heelal kun je binnenlopen voor een kopje koffie en thee, Playstation, poolen, spelletjes, […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 15 mei is bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship)

Mission Aviation Fellowship is een christelijke zendingsorganisatie die met vliegtuigen mensen bereikbaar maakt voor hulp en het Evangelie. Met 130 MAF-vliegtuigen vliegen we wereldwijd hulp en het Evangelie naar moeilijk bereikbare gebieden. Niemand is onbereikbaar voor Gods liefde. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 8 mei is de diaconiecollecte bestemd voor RLG (Recreatie Lichamelijke Gehandicapten)

Tot de opdracht van deputaten pastoraat in de gezondheidszorg van de CGK behoort ook de aandacht voor mensen met een hand​icapten. Daartoe heeft het deputaatschap een werkgroep recreatie lichamelijk gehandicapten. Deze werkgroep organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke handicap en voor ouderen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen, zoals de bootreis op de PWA, vakantie […] (meer…)

Zondag 1 mei is de diaconie collecte bestemd voor financiële ondersteuning werkvakantie Denise Gravesteijn met World Servants

Denise gaat samen met haar nichtje Emma Bos dit jaar van 1-8 tot 20-8 op werkvakantie met World Servants naar Maforki, een rustig dorp in het noorden van Sierra Leone waar ze gaan meehelpen aan de bouw van drie klaslokalen die voor ruim vijfhonderd kinderen de kans biedt op beter onderwijs. De opbrengst van de […] (meer…)

De diaconiecollecte op Goede vrijdag is bestemd voor het CIS

Stichting Centrum voor Israëlstudies (de Christelijke Hogeschool Ede, deputaten ‘Kerk en Israël’ van de CGK en de Geref Zendingsbond. Een kerk zonder Israël bestaat niet, want wie Israël vergeet, zaagt de tak door waarop hij zelf zit (zie Romeinen 11). Vanuit dit besef wil het CIS de Joods-christelijke ontmoeting op verschillende plekken en manieren stimuleren en bevorderen; Luisteren, […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 20 maart is bestemd voor See You

SeeYou, missie van de organisatie vanuit christelijke waarden werken; opkomen voor mensen met een handicap (spreuken 31:8-9). SeeYou zet zich in voor mensen met een visuele beperking. SeeYou ziet hen en helpt hen met oog zorg, andere medische zorg, onderwijs, werk en inclusie in samenwerking met de lokale gemeenschap. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar. […] (meer…)