Artikelen door Diaconie Hoeksteen

Diaconie collecte zondag 27 november is bestemd voor CGK-project Hulp aan weduwen, wezen en gehandicapten in Oeganda

S Dit project in Oeganda ondersteunt weduwen, wezen en gehandicapten bij het verkrijgen van een duurzaam inkomen. Deze groep moet bedelen om geld en eten. Dat is pijnlijk en hun zelfvertrouwen is laag. Door dit project te steunen worden deze kwetsbare mensen geholpen met onderwijs, werk en een goede gezondheid zodat zij sterk en onafhankelijk […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 13 november is bestemd voor het werk van Marleen Blankestijn bij Stichting Gave

Stichting Gave maakt kerken en christenen bewust van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden. Gave inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Gave initieert, organiseert en ondersteunt diaconaal, missionair en pastoraal werk onder vluchtelingen in Nederland.  Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen in Jezus’ naam worden gezien […] (meer…)

Diaconie collecte van dankdag 2022

Naast de collecte worden er ook goederen ingezameld voor de voedselbank. Met name het laatste jaar zien zij een flinke toename in het aantal mensen dat helaas van de voedselbank gebruik moet maken. Ondersteuning is dan ook erg nodig. Vanaf zondag 28 oktober tot en met 6 november zullen er bij beide ingangen van de […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 23 oktober is bestemd voor het werk van Sido Wattel bij WEC

WEC heeft als missie om het Evangelie te brengen naar de mensen die nog nooit over Jezus gehoord hebben. In de zendingswereld worden deze mensen de ‘onbereikten’ genoemd. Frank en Willeke van Boven hebben een paar weken geleden tijdens een kerkdienst visueel gemaakt wie de onbereikten zijn. Op deze onbereikten richt WEC zich dus ook. Sido […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 4september is bestemd voor Evangelische Hogeschool

Het onderwijs van de Evangelische Hogeschool richt zich op geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling, oriëntatie op cultuur en maatschappij, intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze. Een belangrijke taak voor de EH is studenten helpen bij het ontwikkelen van een eigen christelijke identiteit. Op de EH leren studenten dat een relatie met God het hele leven kan doortrekken. […] (meer…)

Diaconie collecte zondag 28 augustus is bestemd voor Mensenkinderen

Mensenkinderen is een christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. In navolging van Jezus Christus is Mensenkinderen Bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in Nederland Bewust te maken van de grote nood van de allerarmsten en ervoor te zorgen dat zij betrokken raken bij het […] (meer…)