gDiaconie collecte voor zondag 19september is bestemd voor Care 4 Gambia

Stichting Care4Gambia heeft uw hulp nodig! Stichting Care4Gambia geeft steun aan de arme inwoners van Gambia. Inwoners waarvoor voedsel, scholing of gezondheidszorg veelal niet toegankelijk is. Momenteel is het regenseizoen in Gambia, dit betekent; heel veel regen, harde wind en veel last van malariamuggen. Door de wind zijn de daken van huizen afgewaaid, wegen zijn niet toegankelijk, waardoor het soms moeilijk is om eten te kopen. Daarnaast zijn de prijzen van het voedsel weer omhoog gegaan. Rijst kopen is hierdoor (meer…)
De Hoeksteen - CGK Emmeloord

Statusrapport werkgroep ‘Groei gemeente & gebouw’ september 2021

Eén van de actiepunten van de werkgroep was om contact op te nemen met de gemeente NOP om mogelijke opties voor de Hoeksteen te bespreken. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden, waarbij een stedenbouwkundige, een verantwoordelijke voor het woon- en monumentenbeleid en een planoloog vanuit de gemeente NOP aanwezig waren. De drie scenario’s die door de werkgroep uitgewerkt worden zijn besproken; verhuizen, verbouwen en nieuwbouw. Wat al snel duidelijk werd is dat de gemeente NOP er veel aan gelegen is (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 5september is bestemd voor noodhulp Haïti

Opnieuw werd Haïti opgeschrikt door een aardbeving. Deze was van grotere kracht dan die in 2010. De gevolgen zijn verschrikkelijk: vele dodelijke slachtoffers, persoonlijk leed, veel verwoesting van talloze huizen, kerken en gebouwen. De nood wás al hoog: Haïti heeft te maken met tropische stormen, politieke chaos na de moord op de president en enorme economische problemen. Daar kwamen vorig jaar ook de gevolgen van de coronacrisis bij. En dan nu opnieuw getroffen door een aardbeving. Deputaten diaconaat willen via (meer…)
Mondmasker

Verdere versoepelingen Corona maatregelen in september

Beste broers en zussen, Vorige week is het moderamen en ons eigen OMT samengekomen om te spreken over decoronamaatregelen in De Hoeksteen. We zijn dankbaar voor alle inzet van het OMT, de BHV’ers, onzekosters en alle andere betrokkenen om het mogelijk te maken dat we nu diensten hebben metongeveer 80 aanwezigen. Wat een werk en inzet! We zijn bovenal onze God dankbaar dat we zo, al ishet beperkt, toch samen kerk van Jezus Christus mogen zijn. Er zijn twee wijzigingen (meer…)

Enquête bouwstenen

Bouwstenen zijn álle groepen in De Hoeksteen, die naast de diensten bij elkaar komen. De kans is groot dat je al meedoet met één, of anders graag ergens bij wilt instappen. Omdat de bouwstenen dit seizoen anders benaderd worden, hebben we de reactie van elk gemeentelid nodig! Vul de enquête in: duurt maar een paar minuten.

Diaconie collecte voor zondag 29 aug is voor stichting INLIA

NLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. De stichting INLIA is in 1988 opgericht als dienstverlenende organisatie voor geloofsgemeenschappen die het Charter van Groningen ondertekenden. Deze gemeenschappen kozen daarmee partij voor vluchtelingen en asielzoekers in nood. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen. Ons werk wordt al gedurende vele jaren structureel ondersteund (meer…)
stichting present

Diaconie collecte voor zondag 22 aug is voor stichting Present NOP

Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en diegene die daarmee geholpen kunnen worden. Vanuit de de visie dat een mens veel heeft ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Present laat zich inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen ze als Present iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk (meer…)

Connectdienst – Jij maakt het verschil

Kan ik iets betekenen voor deze wereld? Maakt mijn aanwezigheid iets uit? Het zijn vragen die jezomaar bezig kunnen houden. Met al die miljarden mensen op deze wereld en alles wat er gebeurd…lijkt het soms alsof het allemaal niks uitmaakt wat ik wel of niet doe.Maar Jezus zegt: Het maakt wel uit! Met wat jij doet – al is het nog zo klein – kan je een grote impacthebben op het leven van een ander! Wat jij doet is belangrijk, (meer…)

Diaconie collecte voor zondag 18 juli is voor World Servants

World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld. World Servants doet dat door het uitsturen van teams die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap. Zowel het bouwen als het overige programma, waarin thema’s als armoede, praktisch geloven en omgaan (meer…)

Arise | Ga met ons mee op reis!

Voor jou. Dochter, vriendin, buurvrouw en collega. Single of echtgenote, studente of carrièrevrouw. Voor jou, voor wie het leven je vaak toelacht en voor jou, voor wie het regelmatig overleven is. Voor jou, die vaak van huis is en voor jou die dat juist nooit doet. Voor jou, voor wie kamperen peanuts is maar ook voor jou, die niet eens weet hoe je een tent op zet. Arise, my fair one! Zie jij uit, naar een moment helemaal voor jezelf vlak (meer…)