Huisregels

Doel
Het doel van de huisregels is, op een gastvrije manier duidelijk te zijn over de regels die wij stellen om de orde en netheid van ons kerkgebouw te handhaven.

Regels zaalhuur
Aan zaal huur worden de volgende regels verbonden:

 • Alle extra activiteiten die plaats vinden, naast de reguliere, dienen vooraf overlegd te worden met de koster(es). Contacten bij voorkeur via het contactformulier voor zaalhuur op de website.
 • Er mogen geen eigen consumpties (incl. etenswaren) genuttigd te worden.
 • Het is voor de koster(es) plezierig, als u voor vertrek het door u gebruikte serviesgoed bij het uitgiftebuffet terugplaatst.

Algemeen

 • Ouders/ begeleiders zijn verantwoordelijk erop toe te zien, dat kinderen niet in de tuin spelen en zonder toezicht in de gangen van ons kerkgebouw zich bevinden.
 • Het bevestigen van posters en dergelijke op ramen, wanden en deuren is niet toegestaan.

Consumptiegebruik

 • Er mogen geen eigen consumpties (incl. etenswaren) genuttigd te worden.
 • In ons kerkgebouw is het nuttigen van alcoholische drank niet toegestaan. Uitzondering: Na overleg met de koster is het mogelijk om zwak alcoholische drank (wat dus in de supermarkt te koop is) te laten schenken indien er sprake is van een:
  jaarvergadering, besloten feestje (receptie, verjaardag e.d.), nieuwjaarsbijeenkomst of seniorenmiddag. Het verstrekken hiervan gebeurt in beheer/ en onder verantwoordelijkheid van de koster.

Rol koster, commissie van beheer

 • Indien er vragen/ klachten zijn, dient u zich eerst tot de koster(es) te wenden. Zij/hij is het aanspreekpunt. Zij/hij handelt echter in opdracht van de Commissie van Beheer en zal, indien nodig, in overleg treden met hen.
 • Deze huisregels zijn opgesteld door Commissie van Beheer en vallen ook onder diens eindverantwoording.

Januari 2007, Chr. Ger. Kerk
Commissie van Beheer

Aanvraag zaalhuur in De Hoeksteen

3 + 1 = ?