Leer van Mij

We zijn ondertussen ruim twee maanden op de basis van de Missie Discipelschap Training in Boschkop-Pretoria. De eerste week moest ik ontzettend wennen aan het leven op de basis. De
basis is omheind en gesloten met een hek. Wanneer we de basis af willen moeten we toestemming vragen aan de stafleiding. De eerste week worden alle regels verteld en wordt zelfs
vermeld dat onze kamer wordt gecontroleerd. Ik voel mij in veel opzichten als een kind en zeer zeker een opstandig kind. Op een avond klagen Frank en ik in gebed bij God. Na het gebed voelen we ons niet lichter en als ik die nacht wakker wordt, krijg ik de gedachte: “Denk aan Dietrich Bonhoeffer.”

Het boek Navolging van Dietrich Bonhoeffer heb ik jaren geleden gelezen en ik kan het iedereen aanbevelen, maar ik heb het hier niet. We hebben hier wel een bibliotheek met voornamelijk Engelse
boeken. De titel in het Engels is: The Cost of Discipleship. Deze titel raakt mij met de wetenschap dat Dietrich Bonhoeffer gevangen is genomen in de Tweede Wereldoorlog en een nederige en liefdevolle houding aannam ten opzichte van zijn cipiers; niet opstandig, maar in navolging van Zijn Heiland Jezus Christus.

Denkend aan die liefdevolle houding weet ik dat Jezus mij iets wil leren in deze periode van mijn leven. De volgende ochtend begin ik mijn dag met een frisse start in het zwembad. Terwijl ik uit het
zwembad stap, komt daar die zachte stem: Leer van Mij.. Blij verrast en vol verwachting wat ik mag leren, spits ik mijn geestelijke oren, totdat de rest volgt: dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ik zoek het op in Mattheüs 11:29 en lees: “…en u zult rust vinden voor uw ziel.”

Discipelschap betekent Jezus volgen en het kost soms meer dan ik zou willen. Discipelschap betekent dat je je eigen vrijheden moet opgeven. Een avontuur aangaan klinkt een stuk aantrekkelijker. In dit avontuur met God ben ik ineens niet zo vrij om te gaan waar ik wil. God vraagt mij om de leiders van de basis te gehoorzamen (Hebr.13:17), zodat zij vreugde zullen ervaren in hun werk. Diezelfde avond volgt een gebedsavond in de grote hal. Ik zie bakken water en handdoeken en de leiders van de basis beginnen de voeten te wassen van de deelnemers. Op het moment dat mijn voeten worden gewassen door mijn mentor besef ik hoe Jezus ons het voorbeeld geeft van zachtmoedig en nederig-van-hart zijn.
Het wordt stil als de Meester dienen wil en de volgeling is nooit meer dan de Meester. Dus daar zit ik, terwijl mijn voeten liefdevol worden gewassen en gedroogd: de opstand in mijn hart maakt plaats voor overgave en vertrouwen en ik krijg rust voor mijn ziel. Nu ruim twee maanden later zie ik hoe Jezus mij liefdevol onderwijst en stap voor stap leert wat het betekent om zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Die eerste week is nog maar het begin van een training in discipelschap.

De basis Missie Discipelschap Training in Boschkop-Pretoria