Formulier Periodieke Gift invullen

Vul dit formulier in tbv ANBI zodat jouw giften aan de kerk volledig aftrekbaar zijn.

Stuur het ingevulde formulier naar de Penningmeester van De Hoeksteen.

Uitleg berekenen VVB

Hoeveel VVB betalen?

Wat is Netto Besteedbaar Inkomen?

Wat is ANBI en wat betekent dat voor mij?

Bijgevoegd document geeft antwoorden met voorbeelden.

gemeentegids_2022-2023

Pastorale_wijkindeling_vanaf_18_jaar_okt_2022

Diaconie_brief_en_jaarrekening_2021-2022

Kerkelijke_kassen_2022_en_Vast_Vrijwillige_Bijdrage

Bemoedigingen (bijlage brief CGO)

Beste zussen en broers,
Met verwijzing naar voorgaande email met de brief van CGO, ontvangen jullie hierbij de bemoedigingen.
Hartelijke groet,
Jack Vink

Informatieboekje voor Nieuwe Leden

In de bijlage vindt u een informatieboekje voor nieuwe leden.